AMADA Grupacija

Pro-ekološki

/

AMADA Grupa je oduvek činila životnu sredinu glavnim prioritetom, proizvodeći ekološki prihvatljive mašine u ekološkim pogonima.
Promovišemo zaštitu životne sredine. Aktivnosti sprovodimo poštujući životnu sredinu, kako bismo budućim generacijama ostavili čist i prijatan svet.
AMADA lokacije su sertifikovane prema ISO 14001 (Sertifikat za upravljanje životnom sredinom) od 1998. godine.
Proizvodi Grupe su dizajnirani i razvijeni sa ciljem zaštite životne sredine u kojoj živimo i identifikovani su različitim simbolima.

PREUZMITE

AMADA GRUPACIJA EKO SIMBOLI

Pro-ekološka aktivnost

Energetski-efikasna mašina

Ekološka informacija

Pro-ekološki kompatibilan proizvod

Mašina sa redukovanom bukom

Delovi za oporavak

Resursno-efikasna mašina

Proizvod koji ne sadrži hlor

Set delova koji sadrže hemijske supstance