Korišćene mašine

Automatizacija

/

AMADA korišćene mašine za automatizaciju isporučuju se pod istim uslovima kao i sve njene nove mašine, tj. uz dostupnost AMADA finansija, potpune AMADA garancije i planove održavanja, kao i instalaciju i obuku od strane proizvođača. Osim toga, uspostavljena uslužna infrastruktura AMADA-e znači da pruža identičan nivo podrške usluga, bez obzira na to da li kupac kupuje nove ili već korišćene modele.

Polovni LST L/U Sistem za AMADA FLC Laserske mašine

Polovni LST L/U Sistem za AMADA FLC Laserske mašine

Polovni L300 Sistem za utovar

Polovni L300 Sistem za utovar

Polovna TK-3015L Unloading System

Polovna TK-3015L Unloading System