ID-TOGU

/

ID alat za brušenje jednim dodirom

AMADA ID alati menjaju način na koji nadgledate i upravljate svojim inventarom alata za turete. Digitalno upravljanje ID-TOGU obezbeđuje optimalno poliranje alata automatski uzimajući vrednosti poliranja sa AITS servera. Lako i jednostavno za rukovanje. Nije potrebno iskustvo operatera.

BROŠURA

VRHUNSKI KVALITET POLIRANJA ALATA

Sistem za filtriranje rashladne tečnosti i sakupljanje prašine od obrade obezbeđuje konstantan kvalitet poliranja.

MEĐUSOBNA POVEZIVOST AMADA MAŠINA

ID-TOGU se može povezati sa AMADA-inim kombinovanim i mašinama za probijanje putem mreže.

UPRAVLJANJE AUTOMATSKIM POLIRANJEM ALATA

Brušenjem alata se automatski upravlja. Automatsko poliranje može da obezbedi vrhunski kvalitet i stabilnost procesa, značajno skraćujući vreme održavanja.

SISTEM ZA OČITAVANJE ID KODA

ID-TOGU je opremljen sistemom za čitanje i prepoznavanje AMADA NEKS III probojaca i matrica. Čitanjem ID oznake na alatu, AITS identifikuje sve karakteristike probojca i matrice, klasifikujući ih i registrujući ih u bazu alata.

Tačke od interesa

NUMERIČKA KONTROLA LAKA ZA KORISNIKA:

Numerička kontrola na ekranu osetljivom na dodir obezbeđuje jednostavno programiranje mašine za korisnika.

POVEZIVANJE NA MREŽU KOMPANIJE:

ID-TOGU se može povezati na mrežu kompanije i može razmenjivati podatke sa AMADA AITS serverom gde se čuvaju informacije o alatima.

SMANJENJE TERMIČKOG STRESA:

Za razliku od tradicionalnih mašina za poliranje alata, TOGU može da minimizira količinu materijala koji se uklanja tokom brušenja, sprečavajući pregrevanje alata i produžavajući mu životni vek.

Technical Data

ID-TOGU
Prečnik alata (min.)Ø 1,51
Prečnik alata (maks.)Ø 160
Vertikalni pomak (mm)240
Dovod vazduha6 bara / 600 l/min

Brzina brušenja:
Stanice A/B/C (mm/min)0,06
Stanice D/E (mm/min)0,03

Dimenzije:
Dužina (mm)850
Širina (mm)1070
Visina (mm)1930
Težina (kg)700

Tehnički podaci mogu varirati u zavisnosti od konfiguracije/opcija
Molimo kontaktirajte nas za više detalja i opcija ili preuzmite našu brošuru

For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.

Probijanje (alati)

FORM

Zahtev za informacije o proizvodu