FLW-ENSIS

/

Podižemo lasersko zavarivanje na viši nivo preciznosti i produktivnosti

AMADA je lider u tehnologiji ćelija za zavarivanje fiber laserom. FLW-ENSIS ćelija za zavarivanje ima mnoštvo osobina koje je čine jedinstvenom u pogledu kvaliteta zavarivanja, brzine zavarivanja i produktivnosti. Osnovna konfiguracija ćelije sastoji se od AMADA-inog sopstvenog fiber-laser izvora, 6-osnog robota na linearnim šinama, rotirajućeg stola koji se naginje i kabine za aktivnu bezbednost. Zavisno od nivoa proširenja, dopunske korisne funkcije mogu biti dodate. 

BROŠURA

VBC: Varijabilna kontrola laserskog snopa

Za lasersko zavarivanje često su potrebna individualna podešavanja snopa da savršeno odgovara svakom pojedinačnom koraku. AMADA-ina VBC tehnologija daje jedinstvene rezultate za sve materijale koji se mogu zavarivati i njihove debljine. 

VIJUGANJE SNOPOM

AMADA-ina jedinstvena funkcija za vijuganje snopom ne samo da omogućava sastavljanje širih zazora, nego istovremeno omogućava i veće brzine zavarivanja uz vidljivo bolji kvalitet zavarenog spoja. 

6-OSNI INDUSTRIJSKI ROBOT NA LINEARNIM ŠINAMA

Oblast koju robot može da dohvati uz kretanje po linearnim šinama, omogućava proizvodnju velikih komponenti i proizvodnju složenijih zavarenih struktura. Ova visoka fleksibilnost se značajno poboljšava ako se kombinuje sa upotrebom standardnih rotacionih stolova koji mogu da se naginju. 

ZAVARIVANJE VISOKOM BRZINOM

Zavarivanje visokim brzinama, koje idu i do 30m/min, moguće je samo zahvaljujući moćnoj upravljačkoj jedinici, odgovarajućem hardveru i AMADA-inom sopstvenom fiber-laser izvoru. Kod AMADA-e sve dolazi od jednog proizvođača. 

DVOSTRUKI IZMENLJIVI STOLOVI

FLW-ENSIS M5 model je opremljen sa dvostrukim izmenljivim stolovima, koji omogućavaju da se sledeći posao pripremi izvan zone obrade. Ovo značajno povećava produktivnost i efikasnost cele ćelije za zavarivanje.

AMADA ORIGINALNA GLAVA ZA ZAVARIVANJE

Upotreba AMADA-ine sopstvene glave za zavarivanje, koja je savršeno prilagođena karakteristikama i potrebama sistema, omogućava optimalno iskorišćenje svih specijalnih osobina FLW-ENSIS-a. Ovo daje vidljivu prednost našim korisnicima u odnosu na njihove konkurente. 

Tačke od interesa

VIJUGANJE SNOPOM:

Ovaj jedinstveni sistem ljulja laserski snop pomoću specijalnog sočiva, umesto da se oslanja na rotaciona kretanja robota, kako bi omogućio da se značajno širi zazori čisto zavare. Ovo ima za rezultat gladak, jednoličan zavareni spoj i viši ukupan kvalitet zavarenog dela.

M5 SISTEM STOLOVA ZA BRZU IZMENU:

Opcioni M5 sistem stolova za brzu izmenu omogućava savršenu automatizaciju bez ograničenja u pogledu geometrije delova ili zadatka koji je potrebno izvršiti. Dok je sto sa jednom komponentom u radnom prostoru, drugi sto se može pripremati. Rezultat je da se pripremna i završna vremena mogu smanjiti a produktivnost značajno povećati.

DOVOĐENJE ŽICE ZA ZAVARIVANJE:

Pošto je za pojedine zadatke to potrebno, dovođenje žice za zavarivanje se može aktivirati u bilo kom trenutku. Ovo može da se koristi i isključuje čak i unutar istog dela, a takođe pomaže kod ispune većih zazora, koji se ne mogu popuniti čak ni procesom ljuljanja laserskog snopa.

Technical Data

FLW-3000ENSIS M3FLW-3000ENSIS M5
Snaga lasera (W)30003000
Tip mašineFiber laserFiber laser
Glava mašineAMADAAMADA
Hod po šinama (mm)30004000
Maks. brzina po šinama (m/min)6060
Ponovljivost pozicioniranja preciznost (mm)± 0.1± 0.1
Maksimalna nosivost radnog stola (kg)500500
Osa rotacije radnog stola± 720 °± 200 °
Osa za naginjanje radnog stola± 90 °± 90 °

Karakteristike robota:
TypeVertikalno usklađen 6-osni robotVertikalno usklađen 6-osni robot
Upravljačka jedinicaDX100DX100
Proizvođač--

Dimenzije:
Dužina (mm)75008500
Širina (mm)50004500
Visina (mm)37003700
Težina (kg)1385015265

Tehnički podaci mogu da budu drugačiji zavisno od konfiguracije / opcionih elemenata
Molimo vas da nas pozovete za više detalja i mogućnosti, ili skinite sa sajta našu brošuru

For your safe use
Be sure to read the user manual carefully before use.
When using this product, appropriate personal protection equipment must be used.

 

Laser class 1 when operated in accordance to EN 60825-1

 

Video

Softver

Naša softverska rešenja koja obezbeđuju proizvodnju „od prve“.

Više

FORM

Zahtev za informacije o proizvodu