Blankingsløsningspakke - AMADA EU

Blankingsløsningspakke

/

BLANKINGSLØSNINGSPAKKE

Serien inneholder følgende bruksområder:

AP100 EU
PRODUCTION DESIGNER
VPSS 3i BLANK

Produksjonsstrømmen vil innledningsvis tilordne platemner til 2D- og 3D-tegninger og lagre dem i en database ved bruk av AP100 EU og PRODUCTION DESIGNER.

Ved å laste opp delelister til VPSS 3i BLANK, nesting, tilordning av skjæring, tilordning av utlaster, generering av maskinkoder og simulering av prosessering kan alle gjøres automatisk. Grensesnittet er utformet så det er enkelt og intuitivt for brukere å gjøre manuelle endringer. 

Den utviklede produksjonsplanen lagres i en database og kalles opp av maskinen ved å bruke den spesifikke strek- kodeleseren.

 

BROSJYRE

IMPORTERE OG UTVIKLE INNEBYGDE 3D-FILER

PRODUCTION DESIGNER lar brukeren importere og konvertere de viktigste native formatene for 2D- og 3D CAD-tegninger (SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Catia V5, ProEngineer, Step, Iges) i metallplate. Ved å gjenkjenne spesiell prosessering (for eksempel gjenging, forming, markeringer), kan CAD-systemet brukes til å lage emner for CAM-miljøet. AMADA-knekkealgoritmen brukes til å beregne utbrett, men det kan også opprettes dedikerte knekkefradragstabeller.

AUTOMATISK NESTINGMODUL FOR PROSESSERING AV METALLPLATER

VPSS 3i BLANK kan konfigureres ut fra kundenes behov.  Denne funksjonen betyr alt kan gjøres automatisk; innsetting av mikrofuger, ødeleggelse av skrapmateriale, tildeling av en optimal teknologi for geometrien for å behandle og sortering av prosessering på metallplaten.

AUTOMATISERT STYRING AV INNLASTING/UTLASTING

VPSS 3i BLANK kan brukes til å administrere systemer for å plukke individuelle behandlede deler. Aktivering av sugeinnretninger, åpning av armer, hastighet på avlasteren og definisjon av losseoppsettet kan alle programmeres av den tekniske avdelingen.

ADMINISTRERE PLATELAGERET

VPSS 3i BLANK lar deg administrere platelageret, inkludert plateavkapp eller skjeletter fra tidligere prosessering. Dette gjør at programmet i løpet av den automatiske nestingfasen kan velge de optimale formatene for partiet som skal produseres. Når flere formater er valgt, vil programmet bruke formatet med høyest plateutnyttelse.

FORM

Kontakt oss