Rørløsningspakke - AMADA EU

Rørløsningspakke

/

RØRLØSNINGSPAKKE

Serien inneholder følgende bruksområder:

AP100 EU
PRODUCTION DESIGNER
SHEETWORKS
VPSS 3i BLANK
Dr ABE Tube

Produksjonsstrømmen vil innledningsvis tilordne platemner til 2D- og 3D-tegninger og lagre dem i en database som ved bruk av SheetWorks.

Ved å laste opp deler til Dr ABE Tube, kan brukerne automatisk opprette rørnesting, tilordne skjære-egenskaper, generere maskinkoder og simulere prosessering.

Grensesnittet er utformet så det er enkelt og dynamisk for brukere å gjøre manuelle endringer.

Den utviklede produksjonsplanen lagres i en database og kalles opp av maskinen ved å bruke den spesifikke strekkodeleseren.

 

BROSJYRE

MODUL FOR 3D-DESIGN OG UTVIKLING AV RØR

SHEETWORKS integrerer en modul som er spesielt utviklet av AMADA for å overføre nødvendig informasjon til Dr ABE Tube for rørnesting.

Utvikling av 3D-tegningen gjøres enklere takket være parameterbiblioteker og spesifikke kommandoer for å hjelpe til med prosessering av rørkomponenter.

AUTOMATISK NESTINGMODUL FOR RØRPROSESSERING

Dr ABE Tube kan konfigureres ut ifra kundenes behov. 

Denne funksjonen betyr at rørnesting, innsetting av mikroskjøter, tilordning av en laserteknologi for geometrier å behandle, og sortering av laserbehandling kan alle gjøres automatisk.

AUTOMATISK NESTINGMODUL FOR PROSESSERING AV METALLPLATER

Foruten CAM-programmering for rørkutting, integrerer TUBE SOLUTION PACK også VPSS 3i BLANK for programmering av flate metallplater.

Denne løsningen er blitt tatt i bruk da ENSIS-RI raskt og effektivt kan veksle mellom rørskjæring og metallplater.

VISER VISER PROSESSIMULERING

Dr ABE Tube lar brukere reprodusere en realistisk simulering av skjæresekvens i et 3D-miljø.

FORM

Kontakt oss