Pakiet Rozwiązań Robot CAM

/

Pakiet Rozwiązań CAM dla Robotów: Rozwiązanie w zakresie oprogramowania dla zrobotyzowanych komórek gnących

Pakiet zawiera następujące aplikacje:

AP100 EU
PRODUCTION DESIGNER
VPSS 3i BEND

Przepływ prototypu początkowo obejmuje przypisanie cech charakterystycznych arkusza blachy do rysunków 2D i 3D i zapisanie ich w bazie danych używając AP100 EU i PRODUCTION DESIGNER.

Przez przetwarzanie części w AR CAM, użytkownicy mogą automatycznie zarządzać narzędziami, kolejnością gięcia, manipulowaniem części od podnoszenia do rozładunku i układania.

Interfejs jest prosty i intuicyjny, tak aby uzytkownicy mogli łatwiej wprowadzać zmiany w automatycznie wygenerowanym programie.

Opracowywanie planu produkcji będzie zapisywane w bazie danych i wywoływane na maszynie używając czytnika kodów kreskowych.
 

POBIERZ BROSZURĘ

IMPORTOWANIE I OPRACOWYWANIE NATYWNYCH PLIKÓW 3D

PRODUCTION DESIGNER pozwala użytkownikowi na importowanie i konwertowanie natywnych formatów rysunków 2D i 3D CAD (SolidWorks, SolidEdge, Catia V5, ProEngineer, Step, Iges) w arkusze blachy.
Poprzez specjalne rozpoznawanie procesów (takich jak formowanie, wkładki, uwolnienia pod gięcie), system CAD może być używany do tworzenia atrybutów dla środowiska CAM.
Algorytm gięcia AMADA służy do obliczania rozwinięcia, ale dedykowane tabele naddatków gięcia mogą być również utworzone.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE NARZĘDZI NA MASZYNIE

AR CAM może zostać skonfigurowane bazując na potrzebach klienta.
Umożliwia to klientowi dobór matryc i stempli do każdego obrabianego materiału oraz grubości.

ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ NARZĘDZI DO GIĘCIA

AR CAM uwzględnia sortowanie matryc AMADA podzielone na rodzaje narzędzi.
Dokładna ilość sekcyjnych długości dla każdego typu matryc i stempli może zostać skonfigurowana.

ZARZĄDZANIE WYMIANĄ CHWYTAKA

AR CAM pozwala na zarządzanie automatyczną wymianą chwytaka w oparciu o część do gięcia.
Przetwarzanie części może być wyświetlane w symulacji środowiska 3D programu.

FORM

Kontakt z nami