Oprogramowanie

Production Designer

/

Zoptymalizuj wydajność swoich maszyn dzięki oprogramowaniu AMADA Production Designer.

Production Designer jest importerem natywnych formatów 2D i 3D używanych komercyjnie. Program ten posiada zaawansowane funkcje zdolne poprawić każdą wadę projektową. Specjalne przetwarzanie cech, takich jak gwinty, formowanie i znakowanie są rozpoznawane przez system dla właściwego zarządzania środowiskiem CAM. Te atrybuty oznaczają, że model może być zarządzany podczas wszystkich faz produkcji: wykrawania, gięcia i spawania.

Program ten może być używany do zarządzania złożeniami, rozpoznając charakterystykę każdego pojedynczego elementu. Na końcu procesu zostaje wygenerowany raport z listą wszystkich opracowanych elementów.  

POBIERZ BROSZURĘ

IMPORTOWANIE I OPRACOWYWANIE NATYWNYCH PLIKÓW 3D

PRODUCTION DESIGNER pozwala na importowanie elementów z części blachy w głównych natywnych formatach rysunków 2D i 3D CAD (SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Catia V5, Pro Engineer, Step, Iges).

Przez specjalne rozpoznawanie procesów (takich jak gwintowanie, formowanie i znakowanie), system CAD może być używany do tworzenia atrybutów dla środowiska CAM.

Algorytmy gięcia AMADA są używane do obliczania rozwinięcia, ale dedykowane tabele naddatków gięcia mogą być również utworzone. 

AUTOMATYCZNE TWORZENIE BRYŁ 3D

Funkcja ta jest używana do konwertowania rysunków DXF/DWG w modele 3D przetwarzając rzuty rysunków elementu.

Program identyfikuje profile części do generowania modelu 3D, wykluczając dodatkowe obiekty takie jak ramki projektowe, wymiary, widoki szczegółów.

 

IMPORTOWANIE OPRACOWYWANYCH RYSUNKÓW I TWORZENIE MODELI BRYŁOWYCH

Funkcja ta pozwala na rekonstrukcję modelu bryłowego zaczynając od opracowanego rysunku.

Przez identyfikację właściwości opartych na rodzajach linii lub warstw by przetworzyć je automatycznie, przypisywanie konkretnych cech (linii gięcia, linii wymiarowych, itd.).

Programowanie GIĘCIA/WYKRAWANIA Offline

Poprzez używanie zaawansowanych funkcji takich jak BendCam i BlankCam, użytkownicy  mogą  zarządzać programowaniem offline maszyn do gięcia i wykrawania.

Na końcu procesu, użytkownicy mogą wydrukować raport roboczy zawierający kod kreskowy, służący do wywoływania programów podczas używania maszyn.

FORM

Kontakt z nami