SheetWorks

/

Zoptymalizuj wydajność swoich maszyn dzięki oprogramowaniu AMADA Sheetworks

Parametryczne modelowanie brył 3D usprawnia projektowanie części i optymalizuje proces produkcji.

Dzięki konkretnym narzędziom, użytkownicy mogą projektować złożenia, zamienić je na arkusze blachy i automatycznie przetworzyć projekt. Aplikacja ta umożliwia wyświetlanie stempli i matryc AMADA podczas fazy projektu, by uniknąć, lub poprawić, wszelkie kolizje przed procesem produkcji części na maszynie.

Podczas fazy projektowania, predefiniowane biblioteki mogą być użyte do dodania formowania i współdzielenia. To przetwarzanie jest zapisywane w bazie danych AMADA by być automatycznie zarządzane przez proces CAM.         

POBIERZ BROSZURĘ

SZCZEGÓŁOWE MODELOWANIE 3D

SheetWorks pozwala na zachowanie elementów, złożeń i rur, włączających atrybuty gięcia, w bazie danych AMADA. Ta funkcja pozwala na przypisanie tego samego typu materiału podczas wszystkich kolejnych faz technologicznych.

MODUŁ AUTOMATYCZNEGO OPRACOWYWANIA LISTY CZĘŚCI 3D

SheetWorks zawiera funkcję “Unfold Operator”, opracowaną przez firmę AMADA, do importu jednego lub większej ilości modelów 3D automatycznie przetwarzając opracowanie i zapisując je w bazie danych AMADA.

TWORZENIE MODELU 3D Z PLIKU PARAMETRYCZNEGO EXCEL

Przez użycie funkcji “Parametric Build”, SheetWorks pozwala użytkownikowi automatycznie tworzyć elementy/złożenia, używając odpowiednich plików parametrycznych Excel.

WYKONALNOŚĆ CZĘŚCI KONTROLOWANA MODEL BRYŁOWY 3D

SheetWorks posiada liczbę konkretnych poleceń do procesu projektu i obróbki arkusza blachy. Na przykład, jest możliwe analizowanie minimalnych wymiarów półki na rysunku, lub sprawdzenie linii gięcia, by zapobiec deformacją podczas procesu.

FORM

Kontakt z nami