Företagsprofil - AMADA EU

AMADA Scandinavia

Företagsprofil

/

AMADA Scandinavia

AMADA har funnits på den svenska marknaden sedan början av 1980-talet och en av våra grundläggande principer är att verka i nära samarbete med våra kunder. Det ger oss möjligheten att ständigt utvärdera och förbättra den service vi erbjuder. AMADA Sverige är sedan 2014 en del av den brittiska delen av koncernen och vi har med hjälp av våra enorma gemensamma personalresurser kunnat upprätta specialistteam inom installation, planerat underhåll samt centralisering av viktiga tjänster som marknadsföring och IT. AMADA är världsledande inom tillverkning av plåtbearbetningsmaskiner och tekniska lösningar knutna till det och vår styrka ligger i vår expertis och kunskap.