Industri 4.0 - AMADA EU

Industri 4.0

/

AMADA V-factory beslut i realtid baserad på online data

AMADA V-factory ger dig realtidsdata från maskiner med AMNC-styrning, på  valfria enheter med en internetanslutning. Parametrar som maskinstatus, arbetsvolym, materialanvändning, energiförbrukning och driftsanalys ger dig en god översikt av din produktionsmiljö.

Att ha full kontroll över sin produktion baserad på faktabaserad information är en grundförutsättning för många branscher. 

AMADA V-factory ger dig omfattande information i ett lättöverskådligt och lättanvänt format via en anslutningsbox till en anpassad webbsida som är kompatibel med datorer, surfplattor och smarta mobiler (Android och iOS).

BROSCHYR

Övervaka dina maskiner var och när som helst

AMADA V-Factory gör det enkelt för dig att snabbt kontrollera maskinernas aktuella status, när som helst och var som helst. Följ produktionstrenden och se maskintillgängligheten på ett lättöverskådligt vis via det grafiska formatet. Maskinerna förväntas producera dygnet runt och V-Factory hjälper dig att maximera utfallet under denna tid.

Ta beslut baserat på realtidsdata

Det är vårt ansvar som maskintillverkare att erbjuda våra kunder tillgång till data för en fullständig analys. Det gör det lättare att fatta kloka och korrekta beslut om man har tillgång till verklig och aktuell fakta.

För din mer långsiktiga planering samlas även maskindiagnostiska data  och dagligt maskinunderhåll in, vilket ger en tidig identifiering av potentiella risker för driftstörningar och produktionsstopp.

FORM

Kontakta oss