RMP-NTK - AMADA EU

AMADAs flexibla RMP-3015NTK-system består av en kombinerad laddare och sorteringsenhet (TK). Det har utarbetats för att rationalisera flödet av råmaterial och bearbetade detaljer för ökad produktivitet. Dess mycket kompakta design gör den enkel att integrera i verkstaden. I standardkonfigurationen är den utrustad med tre paletter med tre tons kapacitet vardera, en palett för råmaterial, en för detaljer och en palett för skelett.

Sorteringsenheten (TK) plockar detaljer med hjälp av vakuumgripdon och staplar på produktpallen. Skelett-och mikrofogsdetaljer plockas med tänger.

 

LADDA NER BROSCHYR

RMP-3015 NTK
Sheet size max.3000 x 1525
Sheet size min.900 x 900

Part picked by TK unit:
Max. part size2500 - 1445
Min. part size100 - 100
Maximum part weight80 (when picked up by 2 arms)
Stacking area360 mm (4 x Euro pallets)

Part handled by unloading clamps:
Part size handled by unloading clamps max.3000 x 1525
Part size handled by unloading clamps min.900 x 900

Technical data can vary depending on configuration / options
Please contact us for more details and options or download our brochure

FORM

Kontakta oss