AMADA Order Manager - AMADA EU

AMADA Order Manager

/

AMADA Order Manager (AOM)

INTERGERA ALL AMADA PRODUKTIONSSTEG

 

 

En brygga mellan ERP och AMADA

 

Ett ökat behov av att producera mindre och mer varierande serier kräver alltid mer flexibilitet och en snabbare tidsrespons mot marknaden.

Tack vare sammankopplat digitalt nätverk är det nu möjligt att helt kontrollera och hantera ett komplett flöde av produktionsorder, vilket sparar tid och minimerar fel.

Tack vare AMADAs gränssnitt för data kan kundens befintliga ERP-system enkelt anslutas till AMADA Order Manager (AOM) som skickar  produktionsordrar till

AMADA-maskinerna och sammanlänkas med maskinproduktionsdata.

 

MOLNBASERAD LÖSNING

Tack vare den molnbaserade plattformen är det möjligt att komma åt AOM från alla platser, inom eller utanför företaget och när man vill.

PAPPERLÖS PRODUKTION

Digitaliseringen har påverkat fler och fler områden i våra liv inklusive tillverkningsindustrin. AOM är utvecklat utefter nutidens krav och principer och möjliggör en  papperslös produktion.

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIONSPLANERING

Produktionen kan enkelt planeras, inklusive alla processer från kundorder till färdig detalj.

Tack vare anslutningen till AOM är det alltid möjligt att ha en översikt över den nuvarande statusen för produktionen som helhet och enskilda produktionsordrar.

PRODUKTIONSKONTROLL

Tack vare det intelligenta informationsutbytet genom AOM  får kunden en hög nivå av  information i realtid för att kunna optimera processer och utöka maskinernas produktivitet.

 

AOM ger dig

Full kontroll av produktionen.
Information i realtid och omedelbar tillgång till ett pålitligt underlag för beslut.
Ett unikt gränssnitt för datautbyte, det spelar ingen roll vilken ERP som ansluts.
Maximal flexibilitet med tre tillgängliga kommunikationskanaler.

 

 

Kontakta oss på 0322-20 99 00 för mera information.

 

FORM

Kontakta oss