Sheetworks - AMADA EU

Sheetworks

/

Optimera din maskin och förbättra detaljdesignen med AMADAs mjukvara Sheetworks

3D-parametrisk solid modellering effektiviserar utformningen av delar och optimerar produktionsprocessen.

Tack vare specifika funktioner kan användare utforma ett objekt, omvandla det till plåt och som bearbetas automatiskt. Applikationen gör det möjligt att visa AMADA:s kantpressverktyg under konstruktionsfasen, för att undvika kollisioner innan tillverkningen.

Under konstruktionsfasen kan fördefinierade bibliotek användas för att lägga till formningar som sparas i en AMADA-databas så att den kan hanteras automatiskt av CAM-mjukvaran.

BROSCHYR

3D-SOLID MODELLERING

SheetWorks låter dig skapa 3D modeller, sammanställningar och rör med viktig information om hur detaljen ska produceras vidare i CAM-mjukvaran. Till exempel kopplas utbredningsvärdet via materialdatabasen och följer sedan med under hela processen.

UTBREDNING MED AUTOMATIK

SheetWorks innehåller funktionen ”Unfold Operator" som är utvecklad av AMADA, med den kan användaren skapa utbredningar av flera 3D ritningar eller sammanställningar. Denna funktion möjliggör att utbredningarna kan skapas obemannat och helt automtiskt, till exempel under natten när programmeraren inte är på plats. All data sparas i AMADA-databasen och är redo för CAM-processen.

PARAMETRISK 3D-MODELL

Genom att använda funktionen ”Parametric Build” kan användare av SheetWorks automatiskt skapa en 3D modell / sammanställning med hjälp av en parametrisk Excel-parameterfil.

FUNKTIONER FÖR PLÅT

SheetWorks är utvecklad för konstruktion av plåt och har därför ett antal specifika funktioner för just detta ändamål. Exempelvis kan Sheetworks kontrollera minsta bockkant för ett specifikt  kantpressverktyg och utföra kontroll om hål ligger för nära bockradien som kan leda till deformering vid bockning.

FORM

Kontakta oss