Kombinacija lasera i probijačice

/

AMADA korišćene kombinovane mašine za probijanje i lasersko sečenje već se isporučuju pod istim uslovima kao i bilo koja od novih mašina, tj. uz dostupnost AMADA finansija, potpune AMADA garancije i planova održavanja, kao i instalaciju i obuku od strane proizvođača. Osim toga, uspostavljena uslužna infrastruktura AMADA-e znači da pruža identičan nivo podrške usluga, bez obzira na to da li kupac kupuje nove ili već korišćene modele.

We currently have no used machines available for this category.