Firma

/

Osnovana 1946. godine u Japanu od strane Isamu Amade, Grupa sada ima oko 90 kompanija, uključujući prodajne ogranke, proizvodne pogone i preduzeća u koja investira, i preko 8 000 zaposlenih širom sveta.
AMADA nudi potpuno sveobuhvatan opseg rešenja za preradu limova, a kako bi odmah zadovoljila promenljive potrebe tržišta i svojih kupaca, Grupa je uspostavila mrežu proizvodnih centara u strateškim oblastima: Japan, Evropa, Severna Amerika i Kina.

AMADA Italia

Radeći više od 40 godina u Evropi, AMADA grupa kombinuje tradiciju, japansko iskustvo i najbolju evropsku stručnost. Obaveza koju je Grupa pojačala uspostavljanjem evropskog sedišta, AMADA EVROPA, 2013. godine.

More

AMADA Grupacija

Novo sedište kompanije postalo je tačka fokusa evropskih strategija Grupe, konsolidujući sinergije između filijala i pružajući sredstva za pružanje ciljanih i inovativnih rešenja za naše kupce. AMADA posluje u Evropi sa 10 filijala u 13 zemalja i 8 proizvodnih pogona, zapošljavajući 1.500 zaposlenih, da bi opslužila oko 30.000 kupaca.

More