AMADA Italia

Naša posvećenost

/

AMADA se posebno bavi pitanjima kao što su zaštita životne sredine i održivi razvoj. Energetska efikasnost i održivost postrojenja koja dizajniramo sada su osnovni zahtevi u dobrom proizvodnom procesu Grupe.
Slično tome, AMADA Italia je kontinuirano angažovana na podizanju svesti o društvenim pitanjima, usvajanju mera za zaštitu lokalnih područja i poboljšanje uslova života zajednica.
Kao deo „AMADA GREEN AKCIONOG PLANA“, naša kompanija je posvećena smanjenju emisije CO2 za 25% do 2020. Usklađenost sa propisima o biodiverzitetu – ključni cilj plana – garantovaće čistiju životnu sredinu za generacije koje dolaze.

KULTURA I SOCIJALNI ASPEKT

Pored brojnih dobrotvornih projekata sa raznim udruženjima, partnerstvo sa Srednjom tehničkom školom „G. Markoni” u Pjaćenci, započeto 2012. godine, posebno je značajno.
Ova inicijativa je obezbedila značajne aktivnosti obuke za srednjoškolce treće, četvrte i pete godine.
Najznačajniji je „Projekat školskog/radnog usavršavanja” sa 400 sati rada u kompaniji za 21 učenika, koji su izabrani među 40 pilot projekata na nacionalnom nivou.

Mladi talenti

PODRŠKA ZA LOKALNE ZAJEDNICE

Već nekoliko godina, AMADA je aktivno promovisala projekte koji podržavaju neprofitne organizacije, kao što je obnova igrališta u Rivergaru (Pjaćenca) nakon poplava 2015. godine, pomogla je u kupovini sanitetskog vozila za italijanski Crveni krst, prikupljala sredstva za misionarku rođenu u Pjaćenci doktorku Frančesku Lipeti, koja je u Keniji od 1992. godine, i druge dobrotvorne inicijative.

POŠTOVANJE PREMA PRIRODNOJ SREDINI

Lokacija kompanije AMADA Italia je potpuno ekološka.
Ima fotonaponsku elektranu od 130 kW. Grejanje i klimatizaciju celog postrojenja obezbeđuju VRV sistemi najnovije generacije, postižući značajnu efikasnost, uštedu energije i maksimalno smanjenje emisije CO2.
Slično tome, flota vozila kompanije uključuje hibridne automobile za smanjenje potrošnje goriva i emisije CO2 u atmosferu.
Značajna pažnja je posvećena zemljištu lokacije, koje ima oko stotinu različitih vrsta biljaka, kako bi se poboljšao prirodni kapacitet za apsorpciju i fiksiranje ugljenika u atmosferi.

Preuzmi

TRENING OSOBLJA

AMADA nudi stalnu obuku za svoje osoblje, sa godišnjim prosekom od 250 sati obuke po osobi.
Obuka u učionici obuhvata kurseve menadžera, Ekonomično razmišljanje, kurseve engleskog jezika i IT veštine.
Kroz konsolidovana partnerstva sa nekim lokalnim institutima za obuku, svo osoblje učestvuje u kontinuiranim kursevima stručnog usavršavanja o različitim pitanjima, po potrebi, korisnim za obavljanje aktivnosti u odeljenjima u kojima rade.