Finansijske usluge

/

Da li tražite resurse potrebne za razvoj vašeg projekta?
Pored toga što nudi najbolju tehnologiju, AMADA vam može pomoći i pružiti vam najprikladnija finansijska rešenja.
Naša rešenja na rate su dizajnirana da zadovolje individualne potrebe. Zašto koristiti tradicionalne izvore finansiranja. Nema uticaja na kratkoročne bankarske kredite. Nema uticaja na Centralni registar kredita.
Pored toga, možete da uključite alate, ugovore o održavanju i softverske aplikacije.

Ne odustajte od dobijanja najbolje tehnologije! Pričajte sa nama!

FORM

Zahtev za informacije o finansijskim uslugama