Podrška

Back-Office

/

Back-Office

Back-Office je od suštinskog značaja za aktivnosti odeljenja i za garantovanje fokusa na kupca.

AMADA back-office pokriva sve aktivnosti vezane za direktan kontakt sa kupcima. Kancelarija ima različite profesionalne pozicije, sa različitim dužnostima i odgovornostima, nadgledajući tehničke i organizacione aspekte.

Drugim rečima, Back-Office je: motor koji pokreće našu kompaniju.