Eco-Friendly - AMADA EU

AMADA Gruppe

Eco-Friendly

Amada Eco products energy efficient low power consumption
/

For en grønnere og mere bæredygtig planet

AMADA Group har altid gjort miljøet til første prioritet og produceret miljøvenlige maskiner på en miljøvenlig fabrik.
Vi promoverer miljøbeskyttelse. Vi gennemfører aktiviteter med respekt for miljøet således at vi efterlader en ren verden til fremtidige generationer.
AMADA’s placeringer er blevet certificeret til ISO 14001 (Miljømæssigt ledelsescertifikat) siden 1998.
Koncernens produkter er udformede og udviklede med henblik på beskyttelse af miljøet som vi bor i og er mærket med forskellige symboler.

AMADA Group har indført to systemer til at evaluere deres produkters miljøpåvirkning: produktets miljøvurderingssystem og AMADA ECO PRODUCTS certificeringssystem. Disse to certificeringssystemer er blevet indført for at sikre, at der på hvert trin af produkternes udvikling foretages en miljøvurdering af produktet. Denne består af 25 punkter i 8 kategorier, herunder energiforbrug ved kundebrug (CO2-udledning) og brug af begrænsede kemiske stoffer. AMADA ECO-PRODUCTS certificeringssystemet blev skabt for at garantere kunderne, at AMADA-produkter har en høj energiydelse, som giver dem mulighed for at forbedre deres produktivitet og samtidig reducere omkostningerne.

 

Reduktion af CO2-emissioner

 "ØKO-bevidst fremstilling"

 Med det formål at reducere CO2-udledningen, som bidrager til den globale opvarmning, er AMADA-maskiner udviklet til at reducere strømforbruget og kulstofemissionerne. Fra produktionen til den endelige brug arbejder alle vores skridt mod en kulstofemissionsfri verden. Vores hoved produktionsfaciliteter såvel som vores produktionsprocesser bliver konstant opdateret med henblik på at reducere deres CO2-fodaftryk. Brugen af vedvarende energi er også en prioritet, da vi inddrager det aktivt i designet af alle vores nye driftssteder og anlæg.

 

Hvordan gør vi det her?

 Udvikling af energibesparende maskiner og teknologier
 
 Udvikling af ØKO-PRODUKTER: Produkter med reduceret miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus
 
 Introduktion af energibesparende udstyr i vores virksomheder og produktionsanlæg, såsom brugen af naturlig energi (LED-belysning, solenergiudstyr osv.)
 
 Reduktion af energi- og ressourceforbrug ved at reducere antallet af produktionsprocesser og forbedre vores udstyr
 
 At bidrage til CO2-neutralitet gennem skovbevarelse

 
AMADA ØKOPRODUKTER

Energieffektive produkter

 Energieffektivitet er vores topprioritet. AMADAs maskiner er designet til industriel brug hvor CO2-emissioner og højt strømforbrug historisk set har været et problem. De fleste af vores produkters CO2-emissions livscyklus finder sted i vores kunders faciliteter. Vores udvikling af højenergieffektive produkter såsom fiberlasermaskiner, forbruger op til 80 % mindre strøm end konventionelle modeller, er en af vores løsninger. Elektriske revolverstansere og automatiseringsmaskiner designet til høj produktivitet med lavt energiforbrug er også afgørende på rejsen til at beskytte den planet, vi lever i.

 

Hvordan ved man, om man bruger et certificeret AMADA ØKO-produkt?
 

SE EFTER SYMBOLERNE NEDENFOR PÅ DINE MASKINER

Din maskine er
et AMADA Øko-produkt

Ressourcebesparende maskine.
Din maskine bruger
mindre olie, gas osv.
end konventionelle modeller.

Energibesparende maskine.
Din maskine bruger
mindre strøm
end konventionelle modeller.

Støjsvag maskine.
Din maskine producerer
mindre støj
end konventionelle modeller.

 

Læs vores miljø- og socialrapport