AMADA Grupacija

Pro-ekološki

/

AMADA Grupa je oduvek činila životnu sredinu glavnim prioritetom, proizvodeći ekološki prihvatljive mašine u ekološkim pogonima.
Promovišemo zaštitu životne sredine. Aktivnosti sprovodimo poštujući životnu sredinu, kako bismo budućim generacijama ostavili čist i prijatan svet.
AMADA lokacije su sertifikovane prema ISO 14001 (Sertifikat za upravljanje životnom sredinom) od 1998. godine.
Proizvodi Grupe su dizajnirani i razvijeni sa ciljem zaštite životne sredine u kojoj živimo i identifikovani su različitim simbolima.

Preuzmite

AMADA Grupa je oduvek činila životnu sredinu glavnim prioritetom, proizvodeći ekološki prihvatljive mašine u ekološkim pogonima.
Promovišemo zaštitu životne sredine. Aktivnosti sprovodimo poštujući životnu sredinu, kako bismo budućim generacijama ostavili čist i prijatan svet.
AMADA lokacije su sertifikovane prema ISO 14001 (Sertifikat za upravljanje životnom sredinom) od 1998. godine.
Proizvodi Grupe su dizajnirani i razvijeni sa ciljem zaštite životne sredine u kojoj živimo i identifikovani su različitim simbolima.

Preuzmite