Personvernerklæring - AMADA EU

AMADA-Personvernerklæring

Dette dokumentet forklarer hvordan vi bruker personopplysningene dine.

Amada Norway AS er et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 933 966 674. Amada Norway AS eies av Amada Co, Japan. Dette nettstedet drives og administreres av Amada Norway AS, og Amada Norway AS er datakontrollør for alle personopplysninger som er samlet inn via dette nettstedet.

Amada er klar over at personvernet til personopplysningene dine er viktig. Vi tar beskyttelsen av personopplysningene dine, som vi har i vår besittelse, veldig alvorlig; derfor ønsker vi å forklare på tydelig språk hvilke opplysninger vi bevarer og hvordan vi streber etter å holde dem nøyaktige og sikre.

Begrepet "produkter" som brukes her inkluderer produkter og tjenester. Begrepet "kunde" som brukes her inkluderer både leverandører av produkter til oss og kjøpere av produkter fra oss.

 1. Hvordan vi bruker personopplysningene dine
  Amada NORWAY er forpliktet til å sikre at personopplysninger i vår besittelse:
  • Behandles lovlig, rettferdig og på en måte som er gjennomsiktig for personen det gjelder.
  • Samles inn for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål og ikke behandles videre på en måte som er uforenlig med disse formålene.
  • Er tilstrekkelige, relevante og begrenset til hva som er nødvendig i forhold til formålene de behandles for.
  • Nøyaktige og, om nødvendig, oppdaterte.
  • Holdes i en form som gjør det mulig å identifisere personen kun så lenge det er nødvendig for formålene personopplysningene behandles for.
  • Behandles på en måte som sikrer en passende grad av sikkerhet for personopplysningene, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av passende tekniske og organisatoriske tiltak.
  1. Dette avsnittet gir deg informasjon om:
   1. hvilke personopplysninger vi har og behandler;
   2. med hensyn til personopplysninger som vi ikke samlet inn fra deg direkte, hvor vi innhentet opplysningene fra, og hvilke typer opplysninger vi har samlet inn;
   3. formålene vi kan behandle personopplysningene dine for; og
   4. det juridiske grunnlaget for vår behandling av opplysningene dine.
  2. Kontaktopplysninger. Vi kan behandle kontaktinformasjon som du gir oss ("kontaktopplysninger"). Disse kontaktopplysningene kan inkludere ditt/deres navn, telefonnummer og e-postadresse, og kan gis gjennom direkte kontakt, nettstedet vårt eller andre offentlig tilgjengelige kilder slik som nettstedet ditt. Vi kan bruke disse kontaktopplysningene til å sende deg en velkomst-e-post. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å introdusere deg for selskapet vårt.

Vi kan behandle kontaktopplysningene dine hvis du bestemmer deg for å levere eller kjøpe ett av produktene våre. Kontaktopplysningene dine kan behandles på denne måten med det formål å utføre vår kontrakt med deg, eller ved å ta skritt på din forespørsel før du inngår en kontrakt.

Der du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre det, kan vi sende deg markedskommunikasjon, inkludert kommunikasjon angående de siste kampanjene og tilbudene knyttet til våre produkter og tjenester.

Med mindre du har bedt oss om ikke å gjøre det, kan vi, hvis du er en eksisterende kunde, sende deg markedsføringskommunikasjon via e-post varer og tjenester som ligner på dem du tidligere har kjøpt fra oss eller spurte om.

  1. Nettstedsopplysninger. Vi kan behandle oplysninger om din bruk av nettstedet og tjenestene våre ("nettstedsopplysninger"). Nettstedsopplysningene kan omfatte din IP-adresse, geografiske beliggenhet, nettlesertype og -versjon, innstilling av tidssone, typer programtillegg for nettlesere, operativsystem, henvisningskilde, varighet av besøk, sidevisninger og navigasjonsstier på nettstedet, samt informasjon om tidspunkt, hyppighet og mønster for tjenestebruken din. Kilden til nettstedsopplysninger er vårt analytiske sporingssystem. Disse nettstedsopplysningene kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet og tjenestene.

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig overvåking og forbedring av nettstedet og tjenestene våre.

  1. Varslingsopplysninger. Vi kan behandle informasjon som du gir oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevene våre ("varslingsopplysninger"). Varslingsopplysningene kan behandles med det formål å sende deg nyhetsbrev.

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.

  1. Korrespondanseopplysninger. Vi kan behandle informasjon som finnes i eller er knyttet til all annen kommunikasjon som du sender til oss ("korrespondanseopplysninger"). Korrespondanseopplysningene kan inkludere kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Nettstedet vårt vil generere metadataene knyttet til kommunikasjon som gjøres ved hjelp av kontaktskjemaene på nettstedet. Korrespondanseopplysningene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og føre register.

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår(t) og kommunikasjonen med brukerne.

  1. Andre behandlingsaktiviteter. I tillegg til de spesifikke formålene vi kan behandle personopplysningene dine for som er beskrevet ovenfor, kan vi også behandle hvilke som helst av personopplysningene dine der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.

Ikke lever andre personers personopplysninger til oss, med mindre vi ber deg om å gjøre det eller har inngått en skriftlig databehandleravtale med deg.

 1. Gi personopplysningene dine til andre
  1. Våre partnerleverandører. Vi kan utlevere opplysningene dine til våre tredjeparts tjenesteleverandører og banker og andre organisasjoner som vi samarbeider med for å tilby tjenester til deg. Dette kan omfatte andre selskaper innen Amada-konsernet.
  2. Våre profesjonelle rådgivere. Vi kan utlevere personopplysningene dine til våre profesjonelle rådgivere i den grad det er nødvendig for å håndtere risiko, få profesjonell rådgivning og håndtere juridiske tvister.
  3. Når vi leverer personopplysningene dine til tredjepart. Der vi deler personopplysningene dine med tredjeparter, vil vi sørge for at denne behandlingen beskyttes av passende sikkerhetstiltak, inkludert en passende databehandleravtale med tredjeparten.
  4. For å overholde juridiske forpliktelser. I tillegg til de spesifikke avsløringene av personopplysninger som er beskrevet ovenfor, kan vi også røpe personopplysningene dine der slik avsløring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse vi må overholde, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene en annen person.
 2. Overføring av personopplysningene dine utenfor Det europeiske økonomiske området
  1. Personopplysningene dine kan overføres og lagres utenfor EØS. Det kan også behandles av våre ansatte, eller våre leverandørers ansatte, som opererer utenfor EØS.
  2. Der personopplysningene dine blir overført utenfor EØS, vil vi sørge for at enten (a) EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelig avgjørelse" med hensyn til databeskyttelseslovene i landet de er overført til, eller (b) vi har inngått en passende databehandleravtale med tredjeparten som befinner seg i det landet for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av opplysningene sine. I alle tilfeller vil overføringer utenfor EØS-området beskyttes av passende sikkerhetstiltak.
 3. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
  1. Personopplysninger som vi behandler for noe(n) formål, skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller disse formålene.
  2. Vi kan oppbevare personopplysningene dine der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.
 4. Endringer
  1. Vi kan oppdatere denne erklæringen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt.
  2. Du bør sjekke denne siden av og til for å sikre at du er fornøyd med endringer i denne erklæringen.
  3. Vi kan varsle deg om endringer i denne erklæringen via e-post.
 5. Dine rettigheter
  1. Du kan instruere oss til å gi deg all personlig informasjon vi har om deg. Levering av slik informasjon vil være underlagt:
   1. at forespørselen din ikke blir funne å være grunnløs eller overdreven, i hvilket tilfelle en avgift kan påløpe; og
   2. fremskaffelse av passende bevis på identiteten din (for dette formålet aksepterer vi vanligvis en kopi av passet ditt som er bekreftet av en advokat eller bank pluss en original kopi av en strømregning som viser din nåværende adresse).
  2. Vi kan holde tilbake personlig informasjon som du ber om i den grad loven tillater det.
  3. Du kan når som helst instruere oss til ikke å behandle personopplysningene dine til markedsføringsformål.
  4. I praksis vil du vanligvis enten uttrykkelig samtykke til vår bruk av din personlige informasjon til markedsføringsformål på forhånd, eller så vil vi gi deg en mulighet til å velge bort bruken av din personlige informasjon til markedsføringsformål.
  5. Rettighetene du har i henhold til databeskyttelsesloven er:
   1. retten til innsyn,
   2. retten til retting;
   3. retten til sletting;
   4. retten til å begrense behandlingen;
   5. retten til å innvende mot behandling;
   6. retten til dataportabilitet;
   7. retten til å klage til en tilsynsmyndighet; og
   8. retten til å trekke tilbake samtykke.
  6. Din rett til å få tilgang til opplysningene dine. Du har rett til å be oss om å bekrefte om vi behandler personopplysningene dine eller ikke, eller få tilgang til personopplysningene og eventuell tilleggsinformasjon. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer formålene vi behandler opplysningene dine for, kategoriene med personopplysninger vi har og mottakerne av disse personopplysningene. Du kan be om en kopi av personopplysningene dine. Den første kopien vil bli gitt gratis, men vi kan kreve et rimelig gebyr for ytterligere kopier.
  7. Din rett til retting. Hvis vi har unøyaktige personopplysninger om deg, har du rett til å få disse unøyaktighetene rettet. Der det er nødvendig i forbindelse med behandlingen, har du også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg.
  8. Din rett til sletting. Under visse omstendigheter har du rett til å slette personopplysninger som vi har om deg fullført. Dette vil bli gjort uten unødig forsinkelse. Disse omstendighetene inkluderer følgende: Det er ikke lenger nødvendig for oss å oppbevare disse personopplysningene i forbindelse med formålene de opprinnelig ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake ditt samtykke til behandling som krever samtykke; behandlingen er for direkte markedsføring; og personopplysningene er behandlet ulovlig. Imidlertid er det visse generelle unntak til retten til sletting, inkludert der behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; for å overholde en juridisk forpliktelse; eller for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
  9. Din rett til å begrense behandlingen. Under visse omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Dette er tilfellet der: Du tror ikke at personopplysningene vi har om deg er korrekte; opplysningene dine behandles ulovlig, men du vil ikke at opplysningene dine skal slettes; det er ikke lenger nødvendig for oss å oppbevare personopplysningene dine i forbindelse med behandlingen vår, men du trenger fortsatt personopplysningene i forhold til et juridisk krav; og du har innvendt mot behandling, og venter på at innvendelsen blir bekreftet. Der behandlingen har blitt begrenset av én av disse grunnene, kan vi fortsette å lagre personopplysningene dine. Vi vil imidlertid bare behandle dem av andre grunner: med ditt samtykke; i forbindelse med et juridisk krav; for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller av grunner av viktig allmenn interesse.
  10. Din rett til å innvende mot behandling. Du kan innvende at vi behandler personopplysningene dine på grunnlag som angår din bestemte situasjon, men bare så langt vårt juridiske grunnlag for behandlingen er at det er nødvendig for: å utføre en oppgave som utføres i allmenn interesse, eller for å utøve enhver offisiell myndighet som er gitt til oss; eller for å ivareta våre legitime interesser eller interessene til en tredjepart. Hvis du gjør en innvendelse, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine med mindre vi er i stand til å: demonstrere overbevisende legitime grunner til å behandle dem, og at disse legitime grunnene tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter; eller behandlingen er knyttet til et juridisk krav.
  11. Din rett til å innvende mot direkte markedsføring. Du kan innvende mot at vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål. Hvis du gjør en innvendelse, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for dette formålet.
  12. Din rett til å innvende mot statistiske formål. Du kan innvende mot at vi behandler personopplysningene dine til statistiske formål på grunnlag av din bestemte situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som utføres l allmenn interesse.
  13. Automatisert databehandling. I den grad det rettslige grunnlaget vi er avhengig av for å behandle personopplysningene dine, er samtykke, og der behandlingen er automatisert, har du rett til å motta personopplysningene dine fra oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Det kan imidlertid hende du ikke har denne rettigheten hvis det ville ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.
  14. Klager til en tilsynsmyndighet. Hvis du tror at vår behandling av personopplysningene dine bryter lovene om databeskyttelse, kan du sende en klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre dette i EU-medlemslandet some er ditt sedvanlige oppholdssted, arbeidsstedet ditt eller stedet for den påståtte overtredelsen.
  15. Retten til å trekke tilbake samtykke. I den grad det rettslige grunnlaget vi er avhengig av for å behandle personopplysningene dine, er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Uttak vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.
  16. Utøve dine rettigheter. Du kan utøve noen av dine rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine ved skriftlig varsel til vår personvernkontakt angitt nedenfor.
 6. Retningslinjer om informasjonskapsler
  For informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, se våre retningslinjer om informasjonskasler nedenfor.
 7. Våre detaljer
  1. Dette nettstedet eies og drives av Amada Norway AS. Vi er registrert i Norge under organisasjonsnummer 933 966 674, og vårt hovedkontor er i Myrveien 12, 1434 Ås.
  2. Du kan kontakte oss:
   1. med post, på postadressen gitt ovenfor;
   2. ved å bruke vårt kontaktskjema på nettstedet;
   3. på telefon, på det aktuelle kontaktnummeret som er publisert på nettstedet vårt; eller
   4. via e-post, ved å bruke riktig e-postadresse som er publisert på vår hjemmeside.
 8. Personvernkontakt
  Personvernkontakten er: Leder – Prosjekter og samsvar, som kan kontaktes via e-post: info@amada.no, eller telefon: 64973100

Ansvarsfraskrivelse

Amada Norway AS tilbyr kun koblinger for deg som en bekvemmelighet, og inkluderingen av koblinger innebærer ikke godkjenning fra Amada Norway AS for nettstedet eller noen tilknytning til dets operatører. Amada Norway AS-nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder ("koblede nettsteder"). De koblede webområdene er ikke under Amada Norway AS sin kontroll, og Amada Norway AS er ikke ansvarlig for innholdet på noe koblet område, inkludert uten begrensning noen kobling på et tilknyttet nettsted, eller for endringer eller oppdateringer på et tilknyttet nettsted. Amada Norway AS er ikke ansvarlig for webcasting eller annen form for overføring mottatt fra et hvilket som helst koblet webområde.

Versjonskontroll

Det kan være nødvendig for oss å endre denne erklæringen fra tid til annen. Merk deg versjonsdatoen nedenfor.

4 februar 2022.