Årlige rapporter - AMADA EU

AMADA Gruppe

Årlige rapporter

/

AMADAs forpliktelser er ikke bare overfor kundene, men til det mye større samfunnet både lokalt og internasjonalt.

Det er vårt ansvar som AMADA-konsern å fortsette denne støtten gjennom våre aktiviteter.

Se AMADA-konsernets årsrapporter, som er produsert ved slutten av hvert regnskapsår. Oversikten gir informasjon om økonomiske resultater, aktiviteter og mål fra hele året før.

Årlige rapporter 2023

Årlige rapporter 2022

Årlige rapporter 2021

Årlige rapporter 2020

Årlige rapporter 2019

Årlige rapporter 2018

Årlige rapporter 2017

Årlige rapporter 2016

Årlige rapporter 2015

Årlige rapporter 2014