ECO-FRIENDLY - AMADA EU

AMADA Gruppe

ECO-FRIENDLY

/

AMADA-konsernet har alltid hatt miljø som førsteprioritet, og produserer miljøvennlige maskiner i et miljøvennlig anlegg.

Vi fremmer miljøvern. Vi utfører våre aktiviteter med respekt for miljøet, for å gi fremtidige generasjoner en ren og hyggelig verden.

AMADA-produksjonsanleggene er siden 1998 sertifisert til ISO 14001 (Environmental Management Certification).

Konsernets produkter er konstruert og utviklet for å ivareta miljøet vi lever i og identifiseres av ulike symboler.

NEDLASTING 

AMADA GROUPS MILJÖSYMBOLER

Eco-friendly activity

Energy-efficient machine

Ecological information

Eco-compatible product

Machine with a low acoustic impact

Recovery Parts

Resource-efficient machine

Chlorine-free product

Collection of parts containing chemical substances