ECO-FRIENDLY - AMADA EU

AMADA Gruppe

ECO-FRIENDLY

Amada Eco products energy efficient low power consumption
/

For en grønnere og mer bærekraftig planet

AMADA-konsernet har alltid hatt miljø som førsteprioritet, og produserer miljøvennlige maskiner i et miljøvennlig anlegg.

Vi fremmer miljøvern. Vi utfører våre aktiviteter med respekt for miljøet, for å gi fremtidige generasjoner en ren og hyggelig verden.

AMADA-produksjonsanleggene er siden 1998 sertifisert til ISO 14001 (Environmental Management Certification).

Konsernets produkter er konstruert og utviklet for å ivareta miljøet vi lever i og identifiseres av ulike symboler.

AMADA Group har etablert to systemer for å evaluere produktenes miljøytelse: produktmiljøvurderingssystemet og AMADA ECO PRODUCTS sertifiseringssystem. Disse to sertifiseringssystemene er etablert for å sikre at det på hvert trinn av produktenes utvikling foretas en miljøvurdering av produktet. Denne består av 25 artikler i 8 kategorier, inkludert energiforbruk ved kundebruk (CO2-utslipp) og bruk av begrensede kjemiske stoffer. AMADA ECO-PRODUCTS sertifiseringssystemet ble opprettet for å garantere kundene at AMADA-produktene har høy energiytelse, noe som lar dem forbedre produktiviteten samtidig som de reduserer kostnadene. 

 

Redusere CO2-utslipp

"ØKO-bevisst produksjon"

Med sikte på å redusere CO2-utslipp som bidrar til global oppvarming, er AMADA-maskiner utviklet for å redusere strømforbruk og karbonutslipp. Fra produksjon til endelig bruk jobber alle trinnene våre mot en karbonutslippsfri verden. De viktigste produksjonsanleggene våre samt produksjonsprosessene våre oppdateres kontinuerlig med sikte på å redusere karbonfotavtrykket. Bruken av fornybar energi er også en prioritet, da vi tar det aktivt inn i utformingen av alle våre nye driftssteder og anlegg. 

 

Hvordan gjør vi dette?

Utvikling av energibesparende maskiner og teknologier
 
 Utvikle ØKOPRODUKTER: Produkter med redusert miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen
 
 Vi introduserer energisparende utstyr i våre virksomheter og produksjonsanlegg som bruk av naturlig energi (LED-belysning, solenergiutstyr, etc)
 
 Redusere energi- og ressursforbruk ved å redusere antall produksjonsprosesser og forbedre utstyret vårt
 
 Bidra til CO2-nøytralitet gjennom skogvern  

 
AMADA ØKOPRODUKTER

 Energieffektive produkter

Energieffektivitet er vår høyeste prioritet. AMADAs maskineri er designet for industriell bruk der CO2-utslipp og høyt strømforbruk historisk sett har vært et problem. De fleste av produktenes livssyklus for CO2-utslipp skjer i kundenes anlegg. Vår utvikling av høyenergieffektive produkter som fiberlasermaskiner som kan forbruke 80 % mindre strøm enn konvensjonelle modeller, er en av våre løsninger. Elektriske stansemaskiner og automasjon designet for høy produktivitet med lavt energiforbruk er også avgjørende på reisen for å beskytte planeten vi lever på.

 

Hvordan vite om du bruker et sertifisert AMADA ØKO-produkt?
 

SE ETTER SYMBOLENE NEDENFOR PÅ MASKINENE DINE

Maskinen din
er et AMADA Økoprodukt.

Ressursbesparende maskin. 
Maskinen din bruker
mindre olje, gass osv.
enn konvensjonelle modeller.

Energibesparende maskin.
Maskinen din bruker
mindre strøm
enn konvensjonelle modeller.

Støysvak maskin. 
Maskinen din produserer
mindre støy
enn konvensjonelle modeller.

 

LES VÅR MILJØ- OG SOSIALRAPPORT