Flytting av maskin - AMADA EU

Flytting av maskin

/

For de fleste selskaper som er involvert i tynnplateproduksjon, er maskiner og utstyr selskapets mest verdifulle ressurs.

Når fabrikkens utforming omorganiseres eller når flytter hele fabrikker, må man være spesielt nøye når utstyret løftes eller flyttes. Det er kritisk at flyttingen utføres av kompetente aktører, med full forsikringsdekning og med fullt innsyn og enighet fra eventuelle finansfirma som kan ha en interesse i maskineriet. AMADA koordinerer maskinflyttingen, minimaliserer forstyrrelser i produksjonen samtidig som produksjonen flyttes, noe som krever nøye planlegging og koordinering mellom teknikere, kraninnleie og transport.

Enten du flytter maskiner innenfor den eksisterende bygningen eller til et nytt sted, en enkeltmaskin eller en hel fabrikk, dra nytte av det samme profesjonelle teamet som opprinnelig leverte og installerte AMADA-maskinen din.

Reorganisere fabrikkutforming eller flytte hele fabrikker

AMADA vil dekommisjonere, laste opp, transportere, posisjonere og sette maskinene dine i drift på nytt samt sikre at det ikke skjer noe tap i nøyaktighet etter flyttingen. Dessuten gir vi ekspertråd om optimale fabrikkutforminger.

FORM

Kontakt oss