Grupa AMADA

Przyjaźni środowisku

Amada Eco products energy efficient low power consumption
/

W trosce o bardziej ekologiczną i zrównoważoną planetę

Grupa AMADA od zawsze stawia na pierwszym miejscu ochronę środowiska, produkując przyjazne dla środowiska maszyny w przyjaznym dla środowiska zakładzie. Promujemy ochronę środowiska. Prowadzimy działania z poszanowaniem środowiska naturalnego, aby pozostawić czysty i przyjemny świat dla przyszłych pokoleń. Od 1998 roku zakłady AMADA posiadają certyfikat ISO 14001 (Environmental Management Certification). Produkty Grupy są projektowane i rozwijane z myślą o ochronie środowiska, w którym żyjemy i są identyfikowane za pomocą różnych symboli.

Grupa AMADA wdrożyła dwa systemy oceny ekologiczności swoich produktów: system oceny ekologiczności produktów oraz system certyfikacji AMADA ECO PRODUCTS. Te dwa systemy certyfikacji zostały wprowadzone w celu zapewnienia, że na każdym etapie rozwoju produktów dokonywana jest ocena ekologiczności produktu. Obejmuje ona 25 pozycji w 8 kategoriach, w tym zużycie energii podczas użytkowania przez klienta (emisja CO2) oraz użycie zastrzeżonych substancji chemicznych. System certyfikacji AMADA ECO-PRODUCTS został stworzony, aby zagwarantować klientom, że produkty AMADY mają wysoką wydajność energetyczną, co pozwala im zwiększyć produktywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

 

Zmniejszanie emisji CO2

"Produkcja świadoma ekologicznie"

Dążąc do zmniejszenia emisji CO2, która przyczynia się do globalnego ocieplenia, maszyny AMADA są opracowywane w celu zmniejszenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Począwszy od produkcji, aż do ostatecznego użycia, wszystkie nasze kroki zmierzają w kierunku świata wolnego od emisji dwutlenku węgla. Nasze główne zakłady produkcyjne, jak również nasze procesy produkcyjne są stale unowocześniane w celu zmniejszenia ich śladu węglowego. Priorytetem jest także wykorzystanie energii odnawialnej, ponieważ aktywnie włączamy ją do projektów wszystkich naszych nowych zakładów i instalacji.

 

Jak to robimy?

Opracowywanie energooszczędnych maszyn i technologii

Opracowywanie EKOPRODUKTÓW: Produkty o ograniczonym wpływie na środowisko w całym cyklu życia

Wprowadzanie energooszczędnych urządzeń w naszych firmach i zakładach produkcyjnych, np. wykorzystujących energię naturalną (oświetlenie LED, urządzenia wykorzystujące energię słoneczną itp.)

Zmniejszanie zużycia energii i zasobów poprzez zmniejszanie liczby procesów produkcyjnych i ulepszanie sprzętu

Przyczynianie się do neutralności pod względem emisji CO2 poprzez ochronę lasów  

 

 
PRODUKTY EKOLOGICZNE AMADA

Produkty zwiększające efektywność energetyczną

Wydajność energetyczna jest naszym głównym priorytetem. Maszyny AMADY są przeznaczone do użytku przemysłowego, gdzie emisja CO2 i wysokie zużycie energii były historycznie problemem. Większość cyklu życia naszych produktów z emisją CO2 ma miejsce w zakładach naszych klientów. Jednym z naszych rozwiązań jest rozwój produktów o wysokiej wydajności energetycznej, takich jak lasery włóknowe, które mogą zużywać o 80% mniej energii niż modele konwencjonalne. Na drodze do ochrony planety, na której żyjemy, kluczowe znaczenie mają również elektryczne wykrawarki i automaty zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności przy niskim zużyciu energii.

 

Jak sprawdzić, czy używasz certyfikowanego ECO-Produktu AMADY?
 

SZUKAJ PONIŻSZYCH SYMBOLI NA SWOICH MASZYNACH

Twoja maszyna jest
ekoproduktem firmy AMADA.

Maszyna oszczędzająca zasoby naturalne.
Maszyna zużywa mniej oleju, gazu itp.
niż modele konwencjonalne.

Urządzenie energooszczędne. 
Twoje urządzenie zużywa mniej energii
niż modele konwencjonalne.

Cicha praca urządzenia.
Urządzenie emituje mniej hałasu
niż modele konwencjonalne.

 

PRZECZYTAJ NASZ RAPORT ŚRODOWISKOWY I SPOŁECZNY