Grupa AMADA

Raport roczny

/

AMADA angażuje się nie tylko w działania na rzecz swoich klientów, ale także na rzecz znacznie szerszej społeczności, zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej. Naszym obowiązkiem, jako Grupy AMADA, jest kontynuowanie tego wsparcia poprzez naszą działalność. Zapraszamy do zapoznania się z raportami rocznymi AMADA Group, sporządzanymi na koniec każdego roku obrotowego. Przegląd ten zawiera informacje na temat wyników finansowych, działań i celów z całego poprzedniego roku.

Raport roczny 2021

Raport roczny 2020

Raport roczny 2019

Raport roczny 2018

Raport roczny 2017

Raport roczny 2016

Raport roczny 2015

Raport roczny 2014