Grupa AMADA

Raport roczny

/

AMADA angażuje się nie tylko w działania na rzecz swoich klientów, ale także na rzecz znacznie szerszej społeczności, zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej. Naszym obowiązkiem, jako Grupy AMADA, jest kontynuowanie tego wsparcia poprzez naszą działalność. Zapraszamy do zapoznania się z raportami rocznymi AMADA Group, sporządzanymi na koniec każdego roku obrotowego. Przegląd ten zawiera informacje na temat wyników finansowych, działań i celów z całego poprzedniego roku.

Raport roczny 2023

Raport roczny 2022

Raport roczny 2021

Raport roczny 2020

Raport roczny 2019

Raport roczny 2018

Raport roczny 2017

Raport roczny 2016

Raport roczny 2015

Raport roczny 2014