Zgłoszenie do konkursu AMADA

/

Zaprojektuj swoją próbkę na targi AMADA Precision Sheet Metal Technology

Konkurs daje uczestnikom ważną szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności na poziomie międzynarodowym, w wydarzeniu, które ma znaczącą widoczność. Części są prezentowane w AMADA Global Innovation Center w Japonii, a także publikowane w czasopismach branżowych i online. Mogą być również prezentowane na prywatnych lub publicznych pokazach, jeśli kandydat wyrazi na to zgodę.

Harmonogram

Zgłoszeniaod maja 2024 r. do października 2024 r.
Wystawa próbekod listopada 2024 r. do października 2025 r.
Okres głosowania internetowegood listopada 2024 r. do stycznia 2025 r.
Druga selekcja*luty 2025 r.
Wyniki marzec 2025 r.

*Nominowane zgłoszenia (po jednym produkcie w każdej kategorii dla każdej firmy) są oceniane przez komisję sędziowską złożoną z ekspertów akademickich i sponsorów.

Wymagania kwalifikacyjne

Firma

Firmy zajmujące się obróbką blach precyzyjnych / blach przy użyciu maszyn do obróbki blach.


Student

Studenci uczący się obróbki metali w szkole średniej, technikum, na uniwersytecie lub w szkole zawodowej, mają zastosowanie do "produkcji studenckiej".

*Produkty stworzone przez nauczycieli, profesorów lub trenerów będą klasyfikowane jako referencyjne.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy przekazać pracownikowi AMADA lub przesłać do lokalnego biura AMADA*.
Zgłaszający są odpowiedzialni za sprawdzenie u swojego klienta, czy mogą wystawić produkt.
 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wydrukowanie wypełnionego formularza i dołączenie go wraz z produktem.

Formularz zgłoszeniowy


*Wprowadzony produkt nie zostanie zwrócony. Jeśli chcesz, aby część została zwrócona, skontaktuj się z nami.

Wytyczne dotyczące zastosowania

  • Produkt przetwarzany przez maszyny do obróbki blachy, symbolizuje dzisiejszą technologię wytwarzania blachy
     
  • Rozmiar przedmiotu obrabianego powinien mieścić się w granicach 1500 mm w całkowitych wymiarach zewnętrznych (długość + szerokość + wysokość) i nie może przekraczać 600 mm w każdym wymiarze.
     
  • W przypadku produkcji spawanej prosimy o dołączenie zdjęć przed zakończeniem.
     
  • Prosimy o nieoznaczanie części logo firmy.

Przed rozpoczęciem projektowania próbki należy zapoznać się z warunkami aplikacji (zasady, odpowiedzialność, prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, polityka prywatności...).

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW (PDF)