BLANK to BEND

Rozwiazanie Amada blank to bend

/

Nieskończone możliwości: systemy wykrawania i cięcia połączone z automatycznymi prasami krawędziowymi poprzez system magazynowy

Nowe rozwiązanie AMADA BLANK to BEND jest idealnym dodatkiem do nowej lub istniejącej linii wykrawania połączonej z systemem Compact Storage (CS). Integracja zarówno wykrawania jak i gięcia w tym samym systemie automatyzacji oferuje znacznie zwiększoną wydajność poprzez usprawnienie przepływu produkcji, minimalizację potrzeby ręcznej obsługi, peryferyjnej logistyki, takiej jak wózki widłowe, i obszarów buforowych. W pełni zautomatyzowany system zapewnia wyjątkową wydajność 24/7 - z korzyścią dla Państwa.

 

 

 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

  • 100% automatyczna produkcja przy wyłączonym świetle
  • Compact Storage (Magazyn wysokiego składowania) wygładza wąskie gardła w procesie produkcyjnym
  • Oprogramowanie AMADA zarządzające całą produkcją

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  • Minimalny ruch wózków widłowych
  • W pełni elektryczna automatyzacja
  • Laser światłowodowym i gięcie z falownikiem

 

SKALOWALNOŚĆ

  • Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą i elastyczną rozbudowę magazynu i komórek produkcyjnych
  • Możliwość doposażenia