Kompaktno skladištenje

/

Rešenja za skladištenje po meri sa modularnim automatizovanim sistemima za skladištenje

AMADA nudi najbolja automatska rešenja, dizajnirana i proizvedena posebno za vašu fabriku. Naše automatsko skladište je kompaktno i modularno i može se prilagoditi vašim proizvodnim potrebama. Konfiguracija skladišta je prilagodljiva i skrojena za vašu kompaniju.
AMADA CS kompaktno skladište je modularni sistem automatizacije koji obezbeđuje fleksibilnu automatizovanu proizvodnju. CS nudi centralizovano rukovanje i skladištenje sirovina, isečenih delova i skeletnih ploča, kao i kontinuiranu proizvodnju. AMADA CS je kompletno rešenje za automatizaciju za održavanje konstantnog protoka materijala pre, tokom i posle procesa obrade.

FORM

Zahtev za informacije o proizvodu