Företag - AMADA EU

Företag

/

Koncernen som grundades 1946 i Japan av Isamu Amada omfattar idag cirka 90 företag inklusive försäljningsavdelningar och produktionsanläggningar och sysselsätter över 8 000 människor över hela världen.
AMADA erbjuder ett helomfattande utbud av lösningar för plåtbearbetning och har, för att möta marknadens och kundernas ständigt föränderliga behov, inrättat ett nätverk med produktionsanläggningar på strategiska marknader: Japan, Europa, Nordamerika och Kina.

AMADA Group har varit verksamma i Europa i över 40 år och kombinerar tradition med japansk erfarenhet och bästa europeiska know-how. Ett åtagande som gruppen genomförde genom att 2013 inrätta det europeiska huvudkontoret, AMADA EUROPE.

MER

Det nya huvudkontoret har blivit en samlingspunkt för koncernens europeiska strategier, samordning av synergier mellan filialer och tillhandahåller idag riktade, innovativa lösningar för våra kunder. AMADA har idag 10 filialer i 13 länder i Europa med 8 produktionsanläggningar och 1 500 anställda som betjänar cirka 30 000 kunder.

MER

AMADA är mer än bara en tillverkare av maskiner, vi erbjuder ett helhetskoncept med innovativa lösningar som ökar kundens konkurrenskraft och styrka. Vi arbetar i ett nära samarbete med kunden och erbjuder högkvalitativa och pålitliga lösningar för kundens framgång och succé.

Denna filosofi delas och efterlevs inom hela koncernen och tillsammans hittar vi anpassade lösningar och svar på varje kunds behov och krav.