Årsredovisning - AMADA EU

AMADA Gruppen

Årsredovisning

/

AMADAs engagemang gäller inte bara för sina kunder utan sträcker sig även till samhället som helhet, både lokalt och internationellt. Vårt företags värdegrund bygger på genuina japanska värderingar och det är AMADA-gruppens ansvar och mål att detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Se AMADA-gruppens årsredovisningar som produceras i slutet av varje budgetår. Denna översikt ger information om ekonomiska resultat, verksamhet och mål från föregående år.

 

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014