ECO-FRIENDLY - AMADA EU

AMADA Gruppen

ECO-FRIENDLY

Amada Eco products energy efficient low power consumption
/

För en grönare och mer hållbar planet

För AMADA Gruppen har en positiv inverkan på miljön alltid varit av högsta prioritet genom produktion av miljövänliga maskiner på miljövänliga anläggningar.
Vi främjar miljöskydd och bedriver verksamhet som respekterar miljön och strävar för att bevara en ren och hållbar värld för kommande generationer.
AMADAs anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 (miljöledning) sedan 1998.
Koncernens produkter är utformade och utvecklade i syfte att skydda miljön vi lever i och identifieras med olika symboler.

AMADA Group har infört två system för att utvärdera sina produkters miljöprestanda: produktens miljöbedömningssystem och AMADA ECO PRODUCTS certifieringssystem. Dessa två certifieringssystem har införts för att säkerställa att en produktmiljöbedömning görs i varje steg av produktens utveckling. Denna består av 25 artiklar i 8 kategorier, inklusive energiförbrukning vid kundanvändning (CO2-utsläpp) och användning av begränsade kemiska ämnen. AMADA ECO-PRODUCTS certifieringssystem skapades för att garantera kunderna att AMADA-produkter har en hög energiprestanda, vilket gör att de kan förbättra sin produktivitet samtidigt som de minskar kostnaderna.

 

Minska CO2-utsläppen 

"ECO-Conscious Manufacturing”

I syfte att minska CO2-utsläppen som bidrar till den globala uppvärmningen, är AMADAS maskiner utvecklade för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Från produktion till färdig detalj arbetar alla våra steg mot en koldioxidfri värld. Våra huvudsakliga tillverkningsanläggningar såväl som våra produktionsprocesser uppdateras ständigt i syfte att minska deras koldioxidavtryck. Användningen av förnybar energi är också en prioritet då vi aktivt införlivar den i utformningen av alla våra nya driftplatser och anläggningar.

 

Hur gör vi det här?

Utveckling av energibesparande maskiner och teknologier

 Utveckla ECO-PRODUCTS: Produkter med minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel 

Vi introducerar energibesparande utrustning i våra verksamheter och produktionsanläggningar som användning av naturlig energi (LED-belysning, solenergiutrustning, etc) 

Minska energi- och resursförbrukningen genom att minska antalet produktionsprocesser och förbättra vår utrustning 

Bidra till CO2-neutralitet genom skogsvård   

 
AMADA ECO-PRODUCTS

Energieffektiva produkter 

Energieffektivitet är vår högsta prioritet. AMADAS maskiner är designade för industriell användning där CO2-utsläpp och hög energiförbrukning historiskt har varit ett problem. De flesta av våra produkters CO2-utsläpps livscykel sker i våra kunders anläggningar. Vår utveckling av högenergieffektiva produkter som fiberlasermaskiner som kan förbruka 80 % mindre ström än konventionella modeller är en av våra lösningar. Elektriska stansmaskiner och automationsutrustning designade för hög produktivitet med låg energiförbrukning är också avgörande på resan för att skydda planeten där vi lever.

 

Hur vet du om du använder en certifierad AMADA ECO Product?
 

 LETA EFTER SYMBOLEN NEDAN PÅ DINA MASKINER

Din maskin är
en AMADA Eco-Product.

Resurssparande maskin.
Din maskin förbrukar
mindre olja, gas, etc, än
konventionella modeller.

Energibesparande maskin.
Din maskin förbrukar mindre ström
än konventionella modeller.

Maskin med låg ljudnivå.
Din maskin avger mindre ljud
än konventionella modeller.

 

LEIA O NOSSO RELATÓRIO AMBIENTAL E SOCIAL