ECO-FRIENDLY - AMADA EU

AMADA Gruppen

ECO-FRIENDLY

/

För AMADA Gruppen har en positiv inverkan på miljön alltid varit av högsta prioritet genom produktion av miljövänliga maskiner på miljövänliga anläggningar.
Vi främjar miljöskydd och bedriver verksamhet som respekterar miljön och strävar för att bevara en ren och hållbar värld för kommande generationer.
AMADAs anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 (miljöledning) sedan 1998.
Koncernens produkter är utformade och utvecklade i syfte att skydda miljön vi lever i och identifieras med olika symboler.

 

LADDA NER

AMADA GROUPS MILJÖSYMBOLER

Eco-friendly activity

Energy-efficient machine

Ecological information

Eco-compatible product

Machine with a low acoustic impact

Recovery Parts

Resource-efficient machine

Chlorine-free product

Collection of parts containing chemical substances