Grupp Profil - AMADA EU

AMADA Gruppen

Grupp Profil

/

Koncernen som grundades 1946 i Japan av Isamu Amada omfattar idag cirka 90 företag inklusive försäljningsavdelningar och produktionsanläggningar och sysselsätter över 8 000 människor över hela världen.
AMADA erbjuder ett helomfattande utbud av lösningar för plåtbearbetning och har, för att möta marknadens och kundernas ständigt föränderliga behov, inrättat ett nätverk med produktionsanläggningar på strategiska marknader som Japan, Europa, Nordamerika och Kina.

 

AMADA Group har varit verksamma i Europa i över 40 år och kombinerar japansk tradition och erfarenhet med bästa europeisk know-how. Ett stort steg i AMADAs  åtagande i Europa var 2013 då man inrättade det europeiska huvudkontoret för AMADA EUROPE.

 

Det nya europeiska huvudkontoret är en samlingspunkt för koncernens åtagande i Europa. Samordning av gemensamma strategier och synergier mellan filialer gör att innovativa och riktade lösningar kan tillhandahållas för våra kunder.

AMADA EUROPE har i nuläget 10 filialer och verksamhet i 13 länder i Europa och har utöver det 8 produktionsanläggningar med 1500 anställda som dagligen servar cirka 30 000 kunder.

 

AMADA är mer än bara en tillverkare av maskiner, vi erbjuder ett helhetskoncept med innovativa lösningar som ökar kundens konkurrenskraft och styrka. Vi arbetar i ett nära samarbete med kunden och erbjuder högkvalitativa och pålitliga lösningar för kundens framgång och succé.

Denna filosofi delas och efterlevs inom hela koncernen och tillsammans hittar vi anpassade lösningar och svar på varje kunds behov och krav.