AMADA Scandinavia - AMADA EU

AMADA Scandinavia 30-årsjubileum

Företag

/

AMADA Scandinavia

30-årsjubileum

 

I år firar AMADA Scandinavia AB stolt sitt 30-årsjubileum! Sedan 1992 är våra grundläggande principer oförändrade, att arbeta nära våra kunder och stödja deras affärsframgång. Detta har gett oss möjligheten att ständigt utvärdera och förbättra den service vi erbjuder, samtidigt som vi växer tillsammans med våra kunder.

AMADA har funnits på den svenska marknaden sedan början av 1980-talet och en av våra grundläggande principer är att verka i nära samarbete med våra kunder. Det ger oss möjligheten att ständigt utvärdera och förbättra den service vi erbjuder. AMADA Sverige är sedan 2014 en del av den brittiska delen av koncernen och vi har med hjälp av våra enorma gemensamma personalresurser kunnat upprätta specialistteam inom installation, planerat underhåll samt centralisering av viktiga tjänster som marknadsföring och IT. AMADA är världsledande inom tillverkning av plåtbearbetningsmaskiner och tekniska lösningar knutna till det och vår styrka ligger i vår expertis och kunskap.