Vår förpliktelse - AMADA EU

AMADA Scandinavia

Vår förpliktelse

/

Vi växer tillsammans med våra kunder

AMADA tror att det stärker relationen och förtroendet mellan oss och våra kunder om vi skapar och verkar efter värderingar baserade på kundernas perspektiv. Vi åtar oss att varje dag tillhandahålla exceptionell kundservice från vår första kontakt tills maskinen är förbrukad. Vår styrka ligger i vår förmåga att dela resurser, expertis och kunskap inom hela vår koncern och erbjuder vid behov våra kunder support av högsta nivå. AMADAs åtagande är att skapa lösningar som leder till din framgång, våra innovativa lösningar är utformade för att ge våra kunder nya möjligheter att växa med en ständig ökning av effektivitet och produktivitet.

SOCIALT ANSVAR

AMADA-koncernen fortsätter att vara ett bra företag för både människor och miljön genom att behandla våra aktieägare, kunder, affärspartners, anställda, lokalsamhället och resten av världen med respekt.
AMADA UK har också åtagit sig att även framöver bedriva och stödja vårt praktikprogram för att även fortsättningsvis utveckla talanger. Våra praktikanter är värdefulla tillgångar som bidrar väsentligt till AMADAs framgång.

EKOLOGISK MISSION

Miljömedveten tillverkning

AMADA-koncernen strävar efter att våra kunder, samhället och världen starkt förknippar oss med miljömedveten tillverkning.

  • AMADA ska tillverka miljövänliga maskiner i miljövänliga anläggningar
  • Miljövänliga produkter från AMADA ska hjälpa våra kunder att i sin tur tillverka miljövänliga produkter
  • AMADA ska bidra till att skapa miljövänliga miljöer i kundernas lokaler

AMADA ECO

AMADA började 2001 med ett certifieringssystem för miljövänliga produkter och har sedan dess utvecklat maskiner och tjänster med utmärkt energieffektivitet och produktivitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.