AMADA FÖRVÄRVAR LKI KÄLDMAN - AMADA EU

AMADA FÖRVÄRVAR LKI KÄLDMAN

/

AMADA FÖRVÄRVAR LKI KÄLDMAN FÖR ÖKAD AUTOMATISERING

AMADA HOLDINGS CO LTD är nu 100% ägare av finskbaserade automatiseringsföretaget LKI Käldman Ltd. Samarbetet mellan parterna startade i mitten av 1990-talet och utökades 2009 genom att AMADA förvärvade 40% av aktierna i bolaget. Den senaste utvecklingen bekräftar AMADAs engagemang i automatisering och dess viktighet för konkurrenskraftiga lösningar till plåtbearbetningsmarknaden.

 

''Förvärvet skapar intressanta möjligheter, inte bara för våra anställda och företag utan för hela regionen. Vi är stolta att AMADA har valt att koncentrera dess tillverkning av automatiserade lösningar hos oss. Detta är ett klart erkännande av många års hårt arbete.Viktigaste är att våra företagsgrunder är väletablerade med focus på kvalité, precision, tillgänglighet och hållbarhet.”

- Greg Seymour, verkställande direktör LKI

 

 

Med en ökad produktion av alltmer kraftfulla och högteknologiska fiberlasermaskiner under de senaste åren har även efterfrågan på smarta automationslösningar ökat. Trenden i Europa är en generellt ökad automatisering för att producera  med mindre bemanning och motverka ökande personalkostnader.

Ett resultat av förvärvet av LKI Käldman är att AMADA säkerställer sin förmåga att fullt ut kunna förse den europeiska marknaden med integrerade automationslösningar. Det utökade samarbetet inom gruppen innebär kortare beslutsvägar vid utveckling och tillverkning och AMADA kan på ett ännu bättre och snabbare sätt förse  kunderna med rätt lösning.

 

LKI Käldman är nu AMADA Groups största tillverkande enhet av automatisering i Europa, med cirka 180 anställda. Företaget kommer från den 1 april 2020 att ändra namn till AMADA Automation Europe Ltd.

Det nu helägda dotterbolaget kommer i framtiden att tillverka samtliga automationslösningar från AMADA för den europeiska marknaden. Under 2020 kommer fabriken i Bennäs på Finlands västkust att börja utvecklas och förstärkas för att kunna inom kort kunna hantera en fördubbling av produktionskapaciteten.

LKI Käldman ingår nu i AMADA Group, den globala  organisationen med huvudkontor i Kanagawa i Japan och består av cirka 100 bolag med cirka 10 000 anställda. AMADA Group bygger ett fundament för framtiden och arbetar framåt för att AMADA Automation Europe Ltd år 2046 till att börja med ska bli ett hundraårigt företag.