AMADA LBC teknologi - AMADA EU

Vad är AMADA LBC teknologi?

Vad är AMADA LBC teknologi?

/

Locus Beam Control teknologi

AMADAS Locus Beam Control (LBC) teknologi, unik för VENTIS-AJ serien, har förmågan att oscillera laserstrålen i olika mönster under bearbetning. Att skapa möjligheter som aldrig tidigare har uppnåtts med diode laserskärmaskiner.

Vad är AMADAS LBC teknologi?

LBC teknologin är ett innovativt system som styr laserstrålens rörelse under skärprocessen. Strålmönstret anpassas till alla tjocklekar och material som skall bearbetas och strålens fulla potential kan utnyttjas. Detta garanterar mycket höga bearbetningshastigheter och en anmärkningsvärt hög skärkvalitet.

Vilka är fördelarna jämfört med standard laserbearbetning?

Laserskärning innebär att man smälter materialet med en laserstråle från den övre ytan och avlägsnar det smälta materialet med hjälpgas. Standard laserskärning kräver högre och högre effekt om den erforderliga hastigheten ökas. Annars kan materialet inte avlägsnas effektivt, vilket kan leda till skärproblem eller försämrad kvalitet. Med LBC teknologin används det optimala strålmönstret för att snabbt och effektivt avlägsna allt smält material från skärsnittet, vilket möjliggör skärhastigheter motsvarande lasrar med högre effekt. Detta leder till ökad produktivitet och lägre kostnad per detalj.

LBC teknologin kan ge slaggfria möjligheter...

Värmen som genereras av laserstrålen minskar när den kommer längre från materialets övre yta, därför finns det inte tillräckligt med värme i botten av snittet för att effektivt smälta bort materialet. LBC teknologin gör det möjligt att utnyttja kraften i laserstrålen med hög densitet genom hela snittytan, vilket ger tillräcklig värme i botten av snittet för att ge slaggfri skärning. Bearbetning av rostfritt stål och aluminium av mycket hög kvalitet är möjlig, vilket avsevärt minskar eller eliminerar sekundära processer som kan krävas efter laserskärning.