Maskinflytt - AMADA EU

Maskinflytt

/

AMADA maskinflytt den perfekta lösningen för förändring av layout i fabriken eller flytt av kompletta fabriker

För de flesta företag inom industrin är maskinerna och utrustningen den mest värdefulla materiella tillgången.

Vid omorganisation av fabrikslayouter eller vid flytt av hela fabriksanläggningar gäller det att vara ytterst försiktig när man lyfter och flyttar utrustning. Det är avgörande och mycket viktigt att flytten genomförs av behöriga tekniker från AMADA, med helförsäkring och med fullständigt medvetande och samtycke från eventuella finansinstitut som kan ha intresse i maskinerna. AMADA planerar flytten av maskinerna noggrant och samordnar utrustning, transporter och personal för att minimera störningen i produktionen.

 

Oavsett om du flyttar enskilda maskiner inom samma byggnad eller flera maskiner till en helt ny anläggning har du möjlighet att dra nytta av samma professionella team som ursprungligen levererade och installerade dina maskiner från AMADA.

Omorganisera fabrikslayouter eller flytta hela fabriksanläggningar

AMADA demonterar, transportsäkrar, lastar, transporterar och driftsätter dina maskiner med stor noggrannhet. Vi erbjuder också expertrådgivning om de mest effektiva fabrikslayouterna.

FORM

Kontakta oss