AMADA Grupacija

Profil AMADA grupacije

/

Osnovana 1946. godine u Japanu od strane Isamu Amade, Grupa sada ima oko 90 kompanija uključujući prodajne filijale, proizvodne lokacije i zapošljava preko 8.000 ljudi širom sveta.
AMADA nudi potpuno sveobuhvatan spektar rešenja za preradu pločastog metala, a da bi zadovoljila sve promenljive potrebe tržišta i svojih kupaca, Grupacija je uspostavila mrežu proizvodnih lokacija u strateškim oblastima: Japan, Evropa, Severna Amerika i Kina .

Poslujući više od 40 godina u Evropi, AMADA Grupa kombinuje tradiciju, japansko iskustvo i najbolje evropsko znanje. Obaveza koju je Grupa sprovela, uspostavljajući funkcije evropskog sedišta 2013. godine.

Centralizacija evropskih funkcija je omogućila uspostavljanje fokusne tačke za evropske strategije Grupe, konsolidovanje sinergije među filijalama i pružanje ciljanih, inovativnih rešenja za sve naše klijente. Kombinujući sve aktivnosti, AMADA Grupa posluje u Evropi sa 10 filijala u 13 zemalja i 8 proizvodnih lokacija, zapošljavajući 1.500 ljudi koji opslužuju oko 30.000 kupaca.

Više nego samo proizvođač mašina alatki, AMADA predlaže inovativna rešenja za povećanje tehnološke prednosti svojih kupaca. U stvari, mi promovišemo integrisani koncept našeg rada, nudeći rešenja po meri. Ovaj cilj se deli unutar Grupe, osmišljavajući i kreirajući zajedno prilagođene odgovore za svaki pojedinačni zahtev kupca.