Kontakt

/

Informacje obowiązkowe zgodnie z § 5 TMG

Usługodawca:

AMADA Sp. z o.o.

Cholerzyn 467
32-060 Liszki
Polska

Prezes Zarządu: Leo Feeney
Krajowy Rejestr Sadowy: 0000490336