Remote Services

/

Innovatieve remote service met VPN technologie

De AMADA remote service is een locatie-onafhankelijke remote service technologie met een VPN connectie tussen de AMADA machines en het AMADA Service Center in Haan.

Nadat de machinebediener succesvol contact heeft gemaakt zal de remote service ondersteunen in het stellen van diagnoses in geval van machinestoringen en -uitvallen. Hiermee wordt een optimale ondersteuning geboden om de beschikbaarheid van uw installatie aanzienlijk te verhogen.

Voordelen van de AMADA remote service

 • Eenvoudige bediening
 • Controle over de afstandsservice middels een sleutelschakelaar
 • Geen kostbare IT-infrastructuur nodig voor de afstandsservice
 • Beveiligde VPN-dataverbinding
 • Hogere beschikbaarheid van de installatie
 • Kostenbesparing voor service en onderhoud
 • Minimalisatie van de stilstandtijden
 • Eenvoudige IT-integratie
 • Snelle diagnose bij machinestoringen
 • Afstandsservice en –optimalisatie, met inbegrip van software-updates
 • Optimalisatie van de machine- en programmaparameters
 • Onafhankelijk van de betreffende netwerk-infrastructuur
 • Te allen tijde te upgraden

Het AMADA service-netwerk

Na de verbindingsopbouw ziet de service-expert van AMADA alle relevante gegevens van uw machine op zijn beeldscherm. Zonder ter plekke te zijn kan hij nu met de bediener snel de situatie bepalen. Al tijdens de afstandsdiagnose kunnen benodigde onderdelen worden geïdentificeerd en kan de beschikbaarheid ervan worden gecontroleerd. Ook leveringen of noodzakelijke service-inzetten kunnen onmiddelijk georganiseerd en gecoördineerd worden.

 • Verhelpen van storingen
 • Uitvoeren van systeemdiagnoses
 • Aanpassen/ wijzigen van parameters
 • Doorvoeren van software instellingen cq updates

De AMADA Remote Service verhoogt de beschikbaarheid van uw installatie aanzienlijk: de afstandsservice benodigt vaak maar enkele minuten en bespaart u onnodig lange machinestilstanden en tijdrovende diagnoses ter plaatse.

Het starten van de afstandsservice

Door middel van een sleutelschakelaar wordt de verbinding tot stand gebracht van de installatie(s) naar het AMADA Service Center. U beslist over het tijdstip omdat de vrijgave uitsluitend bij u ter plekke gegeven kan worden. Na de activering neemt u contact op met uw AMADA service-partner.

VPN technologie

VPN technologie (Virtual Prototype Network) is een internationale standaard voor afluister- en manipulatieveilige internet communicatie. De dataverbinding geschiedt zonder uitzondering door een VPN-tunnel en verzekert altijd een beveiligde verbinding.