Verklaring Gegevensbescherming

/

Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende aanduidingen geven een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt, wanneer u onze website bezoekt.
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. U kunt gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vinden in ons onder deze tekst vermelde privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verworven, doordat u ons hiervan voorziet. Hierbij het kan bijv. gaan om gegevens die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen verzameld. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld de internetbrowser, het besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht kosteloze informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonlijke informatie te ontvangen. U heeft ook het recht om correctie, blokkade of verwijdering van deze gegevens te verlangen.
Hiervoor, evenals voor andere vragen over privacy kunt u ons op elk gewenst moment contacteren op het adres dat in het impressum staat.
Bovendien hebt u het recht om uw beklag te doen op de bevoegde autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamdeAnalyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggevoerd. U kunt deze analyse bestrijden of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de navolgende Privacy Policy.

Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en deze privacy policy.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren. Deze privacy policy legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instanti

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverswerking op deze website is:

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van verwerking van persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.) beslist.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn enkel met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt op elk gewenst moment een bestaande toestemming intrekken. Hiervoor is een informeel bericht via e-mail voldoende. De legaliteit van de tot herroeping opgetreden gegevensverwerking wordt door de herroeping niet beïnvloed.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de betrokken persoon het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de gegevensbeschermingsfunctionaris van NRW, waar ons bedrijf gevestigd is. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in afhandeling van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te laten aanleveren. De directe overdracht van de gegevens op uw verzoek naar een andere verantwoordelijke persoon vindt enkel plaats wanneer dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U hebt op ieder moment, in de context van de toepasselijke wettelijke bepalingen, Het recht op kosteloze informatie over de herkomst, de ontvange en het doel van de gegevensverwerking van over u opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen en het recht ter correctie, blokkade of verwijdering van deze gegevens. Ook hiervoor en voor verdere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in het impressum staat.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Sascha Hasselbach

Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld

Gegevensverzameling op onze website

Server log bestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server log bestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Ons legitieme belang volgt uit de volgende gegevensverzameldoeleinden: systeembeveiliging en stabiliteit.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier (aan)vragen zendt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Plug-ins en tools

Google Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde Google Fonts, geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google. Meer informatie over Google Fonts vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps service via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt meestal verzonden naar, en opgeslagen op, een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online services en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Algemene informatie

De volgende aanduidingen geven een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt, wanneer u onze website bezoekt.
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. U kunt gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vinden in ons onder deze tekst vermelde privacybeleid.